Utrechtse tegels 1600 – 1900

Verantwoording

Utrechtse tegels pagina xx

Utrechtse tegels pagina xx

Deze publicatie voegt een uiterst kleurrijk hoofdstuk toe aan het Utrechts historisch palet. Het betreft een bloemlezing met de mooiste voorbeelden, ook uit omringende landen. Hierbij komt het aanzienlijke Utrechtse aandeel in de landelijke fabricage van wandtegels gedurende drie eeuwen aan het licht. Waar voorheen slechts de toewijzing aan Utrecht werd gegeven, is het dankzij deze publicatie in de regel mogelijk om de verantwoordelijke bakkerij te benoemen, de periode waarbinnen is geproduceerd en soms zelfs de (meester-)schilder. In dit boek is alle ruimte gereserveerd voor het unieke Utrechtse verhaal.

Zeker ook vanwege de jarenlange bijzondere inspanningen van Frans en Dinie Landzaat en de genereuze terbeschikkingstelling van hun archief is het gelukt om deze historie te reconstrueren.
Dankzij de onvermoeibare inzet van Jan Pluis, hij beoordeelde, corrigeerde en vulde alle aangeboden registraties aan, is nu bekend waarom Utrecht zich mag scharen onder de overige befaamde Hollandse keramieksteden. Ook de specifieke kennis van Wim van de Loo vormt een hoeksteen van deze publicatie. De ontwikkelingen na 1900 zijn buiten beschouwing gelaten, want deze zijn reeds gepubliceerd door Marianne Heslenfeld in het boek ‘De collectie Holland’ en Marcel Hermens in het boek ‘Faïence en Tegelfabriek Westraven’.

Dank aan de vrienden van het Nederlands Tegelmuseum te Otterlo, het Keramiekmuseum Princessehof te Leeuwarden, het Centraal Museum te Utrecht, Archeologie en bouwhistorie te Utrecht (Hans Lägers), het Utrechts Archief, het Utrechts Monumentenfonds, het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem en het Rotterdams Museum. Dank aan de meer dan vijftig deelnemende voormalige en bestaande boerenbedrijven in Amersfoort, Soest, Eemnes, de Krimpenerwaard, de Lopikerwaard, de regio Ruinerwold en van diverse andere locaties, ook in buurlanden. Tevens hebben vele particulieren in de binnenstad Utrecht met soms een specifieke collectie, en soms ook al eeuwen op de oorspronkelijke plek, enthousiast meegewerkt.

Peter Sprangers