Utrechtse tegels 1600 – 1900

Inleiding

Utrechtse tegels pagina xx

Utrechtse tegels pagina xx

In Utrecht is van het begin van de zeventiende eeuw tot aan 1980 sprake van productie van witte en handbeschilderde tegels. Een uiterst zeldzame vorm van continuïteit in deze nijverheid. De concentratie van verspreiding van deze tegels en tableaus bevindt zich in het midden en oosten van Nederland, aanvankelijk vooral in de steden en vanaf 1770 voornamelijk in plattelandsgebieden. Na 1850 volgen vele leveringen aan de rurale zones van aangrenzende Duitse streken. Na 1855 komt er vraag vanuit Brazilië en Oost-Indië en na 1860 is er specifieke vraag vanuit Engeland naar de producten van het in Utrecht nog aanwezige en daar door de industrialisatie verloren gegane ambachtelijke werk.

Bestel hier